22 Ιουνίου 2018

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΥΠΗΣ -ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣΗ Κοινότητα Χαράς και Λύπης αποτελεί τον βασικό συνδετικό ιστό μιάς Πολιτείας… Ο ιστός αυτός έχει συναισθηματική υφή και είναι αόρατος μεν, αλλά γίνεται αισθητός από όσους δεν έχουν χάσει την ικανότητα να συναισθάνονται… 

Όταν συμβαίνει κάτι κακό, και ορισμένοι χαίρονται ή είναι αναίσθητοι απέναντι σε αυτό, ενώ θα έπρεπε να λυπούνται.., τότε έχουν αποκοπεί από το Κοινόν και έχουν καταπέσει μέσα στην διαλυτική Ιδιωτεία…

Δεν υπάρχει μεγαλύτερο Κακό μέσα σε μια Πολιτεία από αυτό που την διασπά και την κάνει πολλές, αντί για μία… από αυτό που ένα μέρος της (Κόμμα = κομμάτι) στρέφεται ενάντια στο συμφέρον του Συνόλου… υπηρετώντας ίδια ή εχθρικά συμφέροντα.

Και βεβαίως, δεν υπάρχει μεγαλύτερο Αγαθό από αυτό που την συνδέει και την Ενοποιεί..., πράγμα το οποίο πρέπει να είναι το μέγα Ζητούμενο της Ελληνικής Πολιτείας, του Κοινού των Ελλήνων!

Αυτά μας επισημαίνει ο Σωκράτης στην “Πολιτεία” και μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε την μεγάλη σημασία τους…
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ