Google+ Followers

22 Ιουλίου 2013

ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ ΔΙΟΣ - ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΕΛΗΝΗΣ


ΥΜΝΟΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
θυμίαμα ἀρώματα.
       Κλῦθι, Θεὰ βασίλεια, φαεσφόρε, δῖα Σελήνη,
      ταυροκέρως Μήνη, νυκτιδρόμος, ἠεροφοῖτι,
      ἐννυχίη, δᾳδοῦχε, κόρη εὐάστερε, ἀλκμήνη·
      αὐξομένη καὶ λειπομένη, θῆλύς τε καὶ ἄρσην·
 5   αὐγάστειρα, φίλιππε, χρόνου μῆτερ, φερέκαρπε·
      ἠλεκτρίς, βαρύθυμε, καταυγάστειρα, λοχείη·
      πανδερκής, φιλάγρυπνε, καλοῖς ἄστροισι βρύουσα,
      ἡσυχίῃ χαίρουσα καὶ εὐφρόνῃ ὀλβιομοίρῳ·
      λαμπετίη, χαριδῶτι, τελεσφόρε, νυκτὸς ἄγαλμα.
10   Ἀστράρχη, τανύπεπλ’, ἐλικοδρόμε, πάνσοφε κούρη,
      ἐλθέ, μάκαιρ’, εὔφρων, εὐάστερε, φέγγεϊ τρισσῷ
      λαμπομένη, σώζουσα νέους ἱκέτας σέο, κούρη.-

Ἄκουσον, Θεὰ βασίλισσα, φωσφόρα, θεϊκὴ Σελήνη,
ταυροκέρατη Μήνη, νυκτοβάδιστη, ἀεροκινούμενη,
νυκτοβίωτη, δαδοῦχε, εὐάστερε Κόρη, ἄλκιμη μήνη,
σὺ ποὺ αὐξομειώνεσαι, ποὺ εἶσαι θηλυκὴ καὶ ἀρσενική,
5    ἀνταυγόπεμπη, φίλη τῶν ἵππων, μητέρα τοῦ χρόνου, φερέκαρπη∙
       ἀλεκτορίδα, βαρύθυμη, καταλάμπουσα, λοχευτική∙
       παντεπόπτρια, φιλάγρυπνη, ποὺ βρίθεις ὡραίων ἄστρων,
       ποὺ χαίρεσαι μὲ τὴν ἡσυχία καὶ τὴν ὀλβιόμοιρη σκοτεινιά∙
       λαμπερή, χαριτόβρυτη, τελεσφόρα, ἄγαλμα τῆς νύχτας.
10  Ἀστράρχη, μακρόπεπλη, ἑλικόδρομη, πάνσοφη Κόρη,
       ἔλα μακάρια, εὐφρόσυνη, εὐάστερη, μὲ τριπλὸ φέγγος
       λάμποντας, σώζοντας τοὺς νέους ἱκέτες σου, Κόρη.-

ΟΡΦΕΥΣ, 88 ΙΕΡΟΙ ΥΜΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ (1Η ΕΚΔΟΣΗ: 2004. 2Η ΕΚΔΟΣΗ: 2013). 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΙΑΛΥΣΣΟΣ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ