1 Φεβρουαρίου 2018

ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ


Οἱ ὀνομασίες τῶν μηνῶν ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Χρονογράφος Μαλάλας τὸν 6ο αἰῶνα μ.χ., προφανῶς διότι ἦταν ἐν εὐρείᾳ χρήσει κατὰ τὴν ἐποχή του, δὲν εἶναι οἱ Ρωμαϊκές, ἀλλὰ οἱ Ἀρχαιοελληνικὲς καὶ δὴ αὐτὲς τοῦ Μακεδονικοῦ Ἡμερολογίου
Στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων προτάσσει τὴν Ἑλληνικὴ ὀνομασία, θεωρῶντας την κοινῶς γνωστὴ καὶ ἀποδεκτή, καὶ ἐπιπροσθέτως δίνει τὴν Ρωμαϊκὴ ὀνομασία, π.χ. «ἀπελλαίῳ τῷ καὶ δεκεμβρίῳ», «μηνὶ αὐδηναίῳ τῷ καὶ ἰανουαρίῳ»∙ μόνο πρὸς τὸ τέλος τῆς Χρονογραφίας βλέπουμε σταδιακὰ νὰ παραλείπονται οἱ πρῶτες καὶ νὰ χρησιμοποιοῦνται οἱ δεύτερες, πρᾶγμα ποὺ δείχνει καὶ τὴν σταδιακὴ ἐκτόπιση τῶν ἀρχαίων ὀνομασιῶν. Ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἡμέρες τῆς ἑβδομάδος, ἀκολουθεῖται πρωτίστως ἡ ἀρχαία ὀνομασία τους κατὰ δεκαήμερα, π.χ. «τῇ ἑνάτῃ τοῦ περιτίου μηνός», «τῇ ἑβδόμῃ τοῦ δαισίου τοῦ καὶ ἰουνίου μηνός».
Στὴν εὔλογη ἀπορία, πῶς καὶ γιατί «χάθηκαν» οἱ ἀρχαῖες ὀνομασίες τῶν μηνῶν τοῦ ἔτους, ἀφοῦ ἤδη ἦταν ἀποδεκτὲς καὶ εὐρέως γνωστὲς στὴν ἐποχὴ τοῦ Μαλάλα (6ο αἰῶνα μ.χ.!), ἡ ἀπάντηση εἶναι ἁπλῃ, ὅσο καὶ ἐπώδυνη: Οἱ Ἑλληνικὲς ὀνομασίες τῶν μηνῶν ἦταν ἄρρηκτα συνδεδεμένες μὲ τὴν πατρῶα Θρησκεία τῶν Ἑλλήνων, γι’ αυτὸ καὶ ἐξοβελίστηκαν βιαίως ἀπὸ τὴν κοινὴ χρήση, μὲ νομοθετικά, διοικητικά, οἰκονομικὰ καὶ ἄλλα μέτρα καταναγκαστικῆς φύσεως...
Οἱ μῆνες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἡμερολογίου, τοῦ ὁποίου ἡ ἔναρξη ἐτοποθετεῖτο στὸ Φθινόπωρο, εἶναι οἱ ἑξῆς:

Α/Α
Ὀνομασία Μηνός
Ἀντίστοιχη Περίοδος
Ἀντίστοιχος Μήνας
1
Δῖος
15 Ὀκτ. - 15 Νοε.
Νοέμβριος
2.
Ἀπελλαῖος
(15 Νοε. - 15 Δεκ.)
Δεκέμβριος
3.
Αὐδηναῖος
(15 Δεκ. - 15 'Ἰαν.)
Ἰανουάριος
4.
Περίτιος
(15 Ἰαν. - 15 Φεβ.)
Φεβρουάριος
5.
Δύστρος
(15 Φεβ. - 15 Μαρ.)
Μάρτιος
6.
Ξανθικός
(15 Μαρ.- 15 Ἀπρ.)
Ἀπρίλιος
7.
Ἀρτεμίσιος
(15 Ἀπρ.- 15 Μαϊ.)
Μάϊος
8.
Δαίσιος
(15 Μαϊ. - 15 Ἰουν.)
Ἰούνιος
9.
Πάνεμος
(15 Ἰουν.- 15 Ἰουλ.)
Ἰούλιος
10
Λῷος
(15 Ἰουλ.- 15 Αὐγ.)
Αὔγουστος
11.
Γορπιαῖος
(15 Αὐγ. - 15 Σεπτ.)
Σεπτέμβριος
12.
Ὑπερβερεταῖος
(15 Σεπτ. - 15 Ὀκτ.)
Ὀκτώβριος

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ" ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

http://www.heliodromion.gr/anexartito_4_xronografia_malalas.shtml

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ