19 Σεπτεμβρίου 2020

Σεμινάρια Μυητικού Ενιαυτού στο ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

 

 Κυριακή (Ἀπολλωνία) – 27 Σεπτεμβρίου 2020 – Ὧρες : 12 - 5 μ.μ.

₪₪₪₪ 14oς «ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ» ₪₪₪₪
Γενικὸς τίτλος σεμιναρίων: Ἡρακλείτειος Ἐνιαυτός.
Ο ΧΡΗΣΜΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ
Μιὰ σύγχρονη καὶ ζῶσα προσέγγιση στὶς βασικὲς ἀρχὲς καὶ
τοὺς ἐμπύριους λογισμοὺς τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Ἡρακλείτου.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΘΕΜΑ: Ὁ Χρησμικὸς Φιλοσοφικὸς Λόγος τοῦ Ἡρακλείτου. Ἐξέταση καὶ ἀνάλυση τῶν ἀποσπασμάτων 1 ἕως 9.
Εἰσηγητής: Γιῶργος Λαθύρης - Ἰαλυσσός
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
⚜️⚜️⚜️⚜️
Προηγεῖται ὁ εἰδικὸς Ὁραματισμὸς ποὺ σχετίζεται
μὲ τὴν Ἐφορεύουσα Θεότητα τοῦ Ἱεροῦ Μηνός.
ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ Ἱερὸς Μὴν ΕΣΤΙΑΣ 21/9 - 20/10.
Γιὰ Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχῆς:
(Σημειώνεται ότι, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν ποὺ διανύουμε,
ὁ ἀριθμὸς τῶν συμμετεχόντων θὰ εἶναι αὐστηρὰ περιορισμένος
καὶ θὰ τηρεῖται σειρὰ προτεραιότητας).
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
«ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ» - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ἀριστοτέλους 183 , 1ος όρ. , Άθήνα - Τ.Κ. 112 51
Τηλ. - Φαξ: 210 - 8848066 - Ἠλ. δ/νση: info@heliodromion.gr
Ἰστοχώρος: www.heliodromion.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!