2 Αυγούστου 2016

Η ΤΡΙΜΟΡΦΟΣ ΕΚΑΤΗΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΕΚΑΤΗN
-
       Εἰνοδίην  Ἑκάτην κλῄζω, τριοδῖτιν, ἐραννήν,
       οὐρανίην, χθονίην τε, καὶ εἰναλίην, κροκόπεπλον,
       τυμβιδίην, ψυχαῖς νεκύων μέτα βακχεύουσαν,
       Πέρσειαν, φιλέρημον, ἀγαλλομένην ἐλάφοισιν,
  5   νυκτερίην, σκυλακῖτιν, ἀμαιμάκετον βασίλειαν.
       Θηρόβρομον, ἄζωστον, ἀπρόσμαχον εἶδος ἔχουσαν,
       ταυροπόλον, παντὸς κόσμου κληιδοῦχον ἄνασσαν,
       ἡγεμόνην, νύμφην, κουροτρόφον, οὐρεσιφοῖτιν,
       λισσομένοις κούρην τελεταῖς ὁσίαισι παρεῖναι,
10    βουκόλῳ εὐμενέουσαν ἀεὶ κεχαρηότι θυμῷ.-

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΑΤΗ
-
Τὴν ἐνόδια Ἑκάτη καλῶ, ποὺ ἐφορεύει στὶς τριόδους, τὴν ἐράσμια,
τὴν οὐράνια, τὴν χθόνια, καὶ τὴν ἐνάλια, τὴν κροκόπεπλη,
τὴν ταφική, ποὺ μὲ τὶς ψυχὲς τῶν νεκρῶν συμβακχεύει,
τὴν Πέρσεια, τὴν φιλέρημη, ποὺ ἀγάλλεται μὲ τὶς ἐλάφους,
5    τὴν νυκτερινή, τὴν σκυλακίτιδα, τὴν ἀκαταμάχητη βασίλισσα.
Τὴν θηριόκραυγη, τὴν ἄζωστη, ποὺ ἔχει ἀπροσμάχητην ὄψη,
τὴν ταυροπόλο, ποὺ εἶναι κλειδοῦχος ἄνασσα ὅλου τοῦ κόσμου,
τὴν ἡγεμόνη, τὴν νύμφη, τὴν παιδοτρόφο, τὴν ὀρειβίωτη,
τὴν κόρη ἐσὲ παρακαλοῦμε νὰ παρευρεθεῖς στὶς ὅσιες τελετές,
10  μὲ εὐμένεια πρὸς τὸν βουκόλο, πάντα μὲ χαρούμενη διάθεση.-Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ