1 Μαΐου 2009

Iσοκράτους, Πανηγυρικός: To των Ελλήνων Όνομα...

-->
Iσοκράτους, Πανηγυρικός (λόγος):
Παρεξηγήσεων και παρερμηνειών τέλος!

[Ο Λόγος αυτός εκφωνήθηκε στην Ολυμπία με σκοπό να πεισθούν οι άλλες Ελληνικές Πόλεις να αναθέσουν στην Αθήνα την αρχηγία της σχεδιαζόμενης Κοινής Ελληνικής Εκστρατείας κατά των Περσών]

Ιδού το πρωτότυπο κείμενο:
«Τοσοῦτον δ΄ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους ὥσθ΄ οἱ ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασιν καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκεν μηκέτι τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἰναι καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας.»

Και η ακριβής απόδοσή του:

Και τόσο πολύ ξεπέρασε η πόλη μας (η Αθήνα) τους άλλους ανθρώπους σχετικά με την φρόνηση και τον λόγο ώστε οι δικοί της μαθητές να έχουν γίνει διδάσκαλοι των άλλων
και έκανε ώστε το όνομα τών Ελλήνων να μην θεωρείται πια ότι αντιπροσωπεύει (μόνον) το γένος (την καταγωγή), αλλά κυρίως να θεωρείται ότι χαρακτηρίζει την διάνοια (πνευματική καλλιέργεια),
και να ονομάζονται Έλληνες μάλλον (περισσότερο) όσοι μετέχουν της δικής μας παιδείας, παρά (και λιγότερο) όσοι μετέχουν στην κοινή φύση (ανήκουν στο ίδιο γένος, έχουν την ίδια καταγωγή).

Συμπέρασμα:
Η φράση - καραμέλα τών ανίδεων και τών ψευδολόγων ότι δήθεν "Έλληνες εισίν οι τής ημετέρας παιδείας μετέχοντες" ελέγχεται αυτή καθαυτή ως κατασκευασμένη και με εντελώς παραποιημένο το νόημα τού πρωτοτύπου κειμένου στο οποίο αναφέρονται!

Ιαλυσσός

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ