Google+ Followers

23 Ιανουαρίου 2015

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΑΣΘΑΙ ΑΡΧΕΙΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝΚυβερνητικήΤέχνη τοῦ ἐπίστασθαι ἄρχειν ἀνθρώπων κοινωνούντων ναυτιλίας.

Τέχνη μὲ τὴν ὁποία γνωρίζει κανεὶς νὰ κυβερνᾶ ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν σὲ πλοῖα.Ο Πλατωνικός Όρος "Κυβερνητική" αποδόθηκε στα Γαλλικά ως "Cybernétique" και στα Αγγλικά ως "Cybernetics", με τις πιο κατω σημασίες:

 

Cybernetics - Definitions

Cybernetics has been defined in a variety of ways, by a variety of people, from a variety of disciplines. The Larry Richards Reader includes a listing by Stuart Umpleby of notable definitions:
 • "Science concerned with the study of systems of any nature which are capable of receiving, storing and processing information so as to use it for control." — A. N. Kolmogorov
 • "The art of securing efficient operation." — Louis Couffignal
 • "'The art of steersmanship': deals with all forms of behavior in so far as they are regular, or determinate, or reproducible: stands to the real machine -- electronic, mechanical, neural, or economic -- much as geometry stands to real object in our terrestrial space; offers a method for the scientific treatment of the system in which complexity is outstanding and too important to be ignored." — W. Ross Ashby
 • "A branch of mathematics dealing with problems of control, recursiveness, and information, focuses on forms and the patterns that connect." — Gregory Bateson
 • "The art of effective organization." — Stafford Beer
 • "The art and science of manipulating defensible metaphors." — Gordon Pask
 • "The art of creating equilibrium in a world of constraints and possibilities." — Ernst von Glasersfeld
 • "The science and art of understanding." — Humberto Maturana
 • "The ability to cure all temporary truth of eternal triteness." — Herbert Brun
Other notable definitions include:
 • "The science and art of the understanding of understanding." — Rodney E. Donaldson, the first president of the American Society for Cybernetics
 • "A way of thinking about ways of thinking of which it is one." — Larry Richards
 • "The art of interaction in dynamic networks." — Roy Ascott

 

Cybernetics - The roots of cybernetic theory


The word cybernetics was first used in the context of "the study of self-governance" by Plato in The Alcibiades to signify the governance of people
The word 'cybernétique' was also used in 1834 by the physicist André-Marie Ampère (1775–1836) to denote the sciences of government in his classification system of human knowledge.

 Wikipedia

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ