Google+ Followers

17 Ιανουαρίου 2010

ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΠΑΤΗΡ...


Π(τ)όλεμος* πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.

Ο Π(τ)όλεμος* είναι μεν πατέρας των πάντων, αλλά και των πάντων βασιλεύς. Και τους μεν Θεούς ανέδειξε, τους δε Ανθρώπους, άλλους τους έκανε Δούλους κι άλλους Ελεύθερους!

(Ηράκλειτος, απόσπ. 53)


* Πόλεμος -Λόγος. Στην Αρχαία μας Γλώσσα, ο "Πόλεμος" συνδέεται άρρηκτα με τον Λόγο και εναλλακτικώς εμφανίζεται  και ως "Πτόλεμος". Ο Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς στο Λεξικό του, δίνει την εξής αποκαλυπτική ερμηνεία: "Πόλεμος - Ο το παν διοικών λόγος"!
Εξάλλου, έχουμε και τα ονόματα:Τρι-πτόλεμος (= ο τριπλός ηλιακός λόγος), Νεο-πτόλεμος (= ο νέος λόγος) και  Πτολεμαίος (= ο ιδρυτής τής Βιβλιοθήκης τής Αλεξανδρείας, πρώτος τής Δυναστείας τών Πτολεμαίων / Βασιλέων τού Λόγου, υποστηρικτών των Γραμμάτων και των Τεχνών, που κυβέρνησαν την Αίγυπτο επί τρείς αιώνες). 
Επίσης, σύμφωνα με την Ελληνική Θεολογία, η "Πρόμαχος", η "Υπέρμαχος", η "του Κοσμικού Πολέμου Στρατηγός", η "την όλην Ειμαρμένην κινούσα και ποδηγετούσα...", όπως αναφέρει ο Πρόκλος, δεν είναι άλλη από την Θεά τής Σοφίας Αθηνά! Η Θεά τής Σοφίας -και Πολιούχος αυτής τής Πόλεως- θέλει τούς ακολούθους της να συνδυάζουν δύο κύρια χαρακτηριστικά: Να είναι Φιλόσοφοι και Πολεμιστές! 
Άρα, ο Πόλεμος - Πτόλεμος γίνεται για την επικράτηση τού Λόγου και τής λογοϊκής-λογικής συμπεριφοράς πάνω στην Α-λογία και τους εκφραστές της. Και, βεβαίως, δεν περιορίζεται μόνο στην διά φυσικών όπλων σύγκρουση, αλλά περιλαμβάνει και κάθε άλλη μορφή του, όπως τον πνευματικό και, ιδίως, τον ιδεολογικό Πόλεμο!
Υπ' αυτή την έννοια, μπορούμε να αντιληφθούμε ορθότερα και το νόημα τού αρχαίου διαχωρισμού μεταξύ "Ελλήνων" και "Βαρβάρων", ήτοι, Έλληνες = οι φορείς τού Κοσμικού Λόγου και του Φωτός - Βάρβαροι = οι φορείς τής Α-λογίας, του πνευματικού Σκότους και των χθόνιων μολυσμών... Διαχωρισμός που, καθώς φαίνεται, δεν έπαψε να υφίσταται κι ούτε θα πάψει... όσο θα υπάρχει Κόσμος και Ρέον Γίγνεσθαι! 

 
Ιαλυσσός

 
ΣΗΜ. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΧΩΡ - ΤΕΥΧΟΣ 103 (ΙΑΝ. - ΦΕΒ. 2009) ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ, ΧΡΗΣΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΠΑΤΗΡ...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ