7 Οκτωβρίου 2014

ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ


Ο Φίλιππος Β΄ γεννήθηκε το 382 π.χ. 
στην Πέλλα τής Μακεδονίας. 
Ήταν τριτότοκος γιος του βασιλιά τής Μακεδονίας Αμύντα Γ΄ και της Ευρυδίκης.

 Περίοδος Βασιλείας
359 - 336 π.χ.
 

Φίλιππος ὁ βασιλεὺς νικήσας Ἀθηναίους τὴν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχην οὐ τοσοῦτον ἤνυσε διὰ τῶν ὅπλων ὅσον διὰ τῆς ἐπιεικείας καὶ φιλανθρωπίας τῶν τρόπων· τῷ μὲν γὰρ πολέμῳ καὶ τοῖς ὅπλοις αὐτῶν μόνων περιεγένετο καὶ κύριος κατέστη τῶν ἀντιταξαμένων, τῇ δ' εὐγνωμοσύνῃ καὶ μετριότητι πάντας Ἀθηναίους ἅμα καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἔσχεν ὑποχείριον, οὐκ ἐπιμετρῶν τῷ θυμῷ τοῖς πραττομένοις, ἀλλὰ μέχρι τούτου πολεμῶν καὶ φιλονεικῶν ἕως τοῦ λαβεῖν ἀφορμὰς πρὸς ἀπόδειξιν τῆς αὐτοῦ πραότητος καὶ καλοκαγαθίας
Τοιγαροῦν χωρὶς λύτρων ἀποστείλας τοὺς αἰχμαλώτους καὶ κηδεύσας τῶν Ἀθηναίων τοὺς τετελευτηκότας, ἔτι δὲ καὶ συνθεὶς Ἀντιπάτρῳ τὰ τούτων ὀστᾶ καὶ τῶν ἀπαλλαττομένων τοὺς πλείστους ἀμφιέσας, διὰ τὴν ἀγχίνοιαν μεγίστην πρᾶξιν ἀπειργάσατο· τὸ γὰρ Ἀθηναίων φρόνημα καταπληξάμενος τῇ μεγαλοψυχίᾳ πρὸς πᾶν ἑτοίμους αὐτοὺς ἔσχε συναγωνιστὰς ἀντὶ πολεμίων.

ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΟΥΔΑ

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΚΑΝΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ "ΜΕΝΕΞΕΝΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΛΟΓΟΣ", ΔΟΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΛΗΣΜΟΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΕΦΕΡΑΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΔΕΙΝΑ ΑΠΟ ΕΠΗΛΥΔΕΣ "ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ" ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΟΥΣ "ΓΗΝ-ΚΑΙ-ΥΔΩΡ-ΔΟΤΕΣ": 

"ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΜΟΦΥΛΟΝ ΜΕΧΡΙ ΝΙΚΗΣ ΔΕΙ ΠΟΛΕΜΕΙΝ,
ΠΡΟΣ ΔΕ ΤΟ ΒΑΡΒΑΡΙΚΟΝ, ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ!"Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ