Google+ Followers

13 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΚΩΙ ΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΕΛΕΗΘΗΝΑΙ...


Ψύλλα καὶ  Ἄνθρωπος

Ψύλλα* ποτέ τινι πολλὰ ἠνώχλει· καὶ δὴ συλλαβών:
«Τίς εἶ σύ», ἀνεβόα, «ὅτι πάντα μου τὰ μέλη κατεβοσκήσω, εἰκκαὶ μάτην ἐμὲ καταναλίσκων;»

Ἡ δὲ ἐβόα: «Ὦ οὗτος, σῶζέ με, μὴ κτεῖνε· μέγα γὰρ κακὸν οὐ δύναμαι ποιεῖν».

Ὁ δὲ γελάσας πρὸς αὐτὴν οὕτως ἔφη:
«Ἄρτι τεθνήξῃ χερσί μου ταῖς ἰδίαις· ἅπαν γὰρ κακὸν, εἴτε μικρὸν εἴτε μέγα, οὐδ᾿ ὅλως πρέπει που φῦναι».

ΔΙΔΑΓΜΑ:

Ὅτι κακῷ οὐ πρέπει ἐλεηθῆναι, κἂν μέγας ᾖ κἂν μικρός.

                                     ΤΑΔΕ ΕΦΗ... ΑΙΣΩΠΟΣ

 

* αρχ. ψύλλα, θηλυκό, και σημ. ψύλλος, αρσενικό.
Μικροσκοπικό έντομο που ζει παρασιτικά σε ανθρώπους και ζώα. Κατ’ Αριστοτέλην, ανήκει στα λεγόμενα «δηκτικά φαλάγγια»:
«Τῶν δ' ἀραχνίων καὶ τῶν φαλαγγίων ἔστι πολλὰ γένη, τῶν μὲν δηκτικῶν φαλαγγίων δύο, τὸ μὲν ἕτερον ὅμοιον τοῖς καλουμένοις λύκοις μικρὸν καὶ ποικίλον καὶ ὀξὺ καὶ πηδητικόν· καλεῖται δὲ ψύλλα» (Των περί τα ζώα ιστοριών).

Παροιμιώδεις εκφράσεις:
  • «για ψύλλου πήδημα» - για ασήμαντο λόγο.
  • «αυτός καλιγώνει /πεταλώνει τον ψύλλο» - έχει μεγάλη επιδεξιότητα.
  • «μου μπήκαν ψύλλοι στ΄ αυτιά» - αρχίζω να έχω υποψίες, υποψιάζομαι,  ψυλλιάζομαι.
  • «τί ψάχνεις; ψύλλους στ΄ άχυρα;» - αναζητώ μάταια πράγματα που είναι δύσκολο να βρεθούν.
  • «ούτε ψύλλος στον κόρφο του» - δεν θα ήθελα να μου συμβεί αυτό που έπαθε κάποιος άλλος. 
                                              Ιαλυσσός
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ