Google+ Followers

21 Μαΐου 2013

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ


 

 

 

ΟΡΦΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 

 

 Ἔλα, μακάριε, Παιάνα, Τιτυοκτόνε, Φοῖβε, Λυκωρέα,
Μεμφίτη, λαμπροτίμητε, μοναδικέ, χαρᾶς χορηγέ,
χρυσολύρη, σπερμεῖε, ἀρότριε, Πύθιε, Τιτάνα,
Γρύνειε, Σμινθέα, Πυθοκτόνε, Δελφικὲ μάντη,
5   ἄγριε, φωσφόρε δαήμονα, ἐράσμιε, ἔνδοξε κοῦρε∙
Μουσηγέτη, χαροποιέ, μακροβόλε, τοξοβολητή,
Βράγχιε καὶ Διδυμέα, ποὺ ἀπὸ μακρυὰ ἐνεργεῖς, λοξία, ἁγνέ∙
Δήλιε ἄνακτα, ποὺ ἔχεις παντεπόπτη θνητοφωτίζοντα ὀφθαλμό,
χρυσοκόμη, ποὺ φανερώνεις καθαρὲς προφητεῖες καὶ χρησμούς∙
10  ἄκουσόν με μ’ εὐφρόσυνη καρδιά, ποὺ εὔχομαι σ’ ἐσὲ ὑπὲρ τῶν λαῶν.
Διότι ἐσὺ διαβλέπεις ὅλον αὐτὸν τὸν ἀπέραντον αἰθέρα,
καὶ ἀπὸ ψηλὰ τὴν καλόμοιρη Γαῖα, καὶ μὲς ἀπὸ τὴν ὁλοσκότεινη
νύκτα, σὲ ὧρες ἡσυχίας, κάτω ἀπ’ τὴν ἀστερόφθαλμη σκοτεινιὰ
διακρίνεις τὶς ρίζες στὰ βάθη τῆς γῆς∙ καὶ κατέχεις τὰ πέρατα τοῦ κόσμου
15  τοῦ παντός∙ σ’ ἐσένα βρίσκεται ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ μελλούμενο τέλος,
     παντοθαλής, σὺ δὲ κάθε πόλο μὲ τὴν πολύφθογγη κιθάρα
     ἐναρμονίζεις∙ πότε βαίνοντας στὰ τέρματα τῆς νεάτης,
     ἄλλοτε πάλι πρὸς τὴν ὑπάτη, καὶ πότε σὲ Δώριο διάκοσμο.
     Τὸν κάθε πόλο ἀναμιγνύεις, κρίνεις τὰ βιόθρεπτα φῦλα,
20  συγκεράζοντας μὲ ἁρμονία τὴν παγκόσμια μοῖρα τῶν ἀνθρώπων∙
     ἀναμιγνύοντας χειμῶνα καὶ θέρος, ἀμφότερα κατ’ ἴσα μέρη,
     θέτοντας τὸν χειμῶνα στὶς ὑπάτες καὶ τὸ θέρος στὶς νεάτες χορδές,
     καὶ τὴν Δώρια ἁρμονία στοῦ πολυέραστου ἔαρος τὸ ὡραῖον ἄνθος.
     Γι’ αὐτὸ οἱ ἄνθρωποι σὲ ἀποκαλοῦν μὲ τὴν ἐπωνυμία Ἄνακτα,
25  Πᾶνα, δικέρωτα Θεό, ποὺ ἐξαπολύεις τῶν ἀνέμων τὰ σφυρίγματα∙
     καὶ γι’ αὐτὸ κατέχεις τοῦ κόσμου παντὸς τὴν τυπωτικὴ σφραγῖδα.
    Ἄκουσον, μακάριε, σώζοντας τοὺς μύστες χάριν τῆς ἱκετήριας φωνῆς.-

Σύγχρονη 'Απόδοση: 'Ιαλυσσός
Μουσική: Ματθαίος Αρώνης 
Βιντεο-δημιουργία: ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

                            ΟΡΦΕΩΣ ΥΜΝΟΙ, ΑΡ. 34.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ