Google+ Followers

3 Μαρτίου 2010

Νομάρχεια - Ο Νόμος ως Αρχή υπεράνω όλων, κυβερνώντων και κυβερνωμένων.

 

ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΟΤΕ Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟΝ "ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΛΑΟ, ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΔΙΟΤΙ Η ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΦΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ... ΠΟΣΩ ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ! 

ΝΑΙ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ (ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ "ΠΑΡΑΤΑΙΡΟ" ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ "ΚΛΙΜΑ" ΤΗΣ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ): 

 

ΆΡΘΡΟ 120, ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

2. O σεβασμός στo Σύνταγμα και τoυς νόμoυς
πoυ συμφωνoύν με αυτό και η αφoσίωση στην
Πατρίδα και τη Δημoκρατία απoτελoύν θεμελιώδη
υπoχρέωση όλων των Eλλήνων.

3. O σφετερισμός, με oπoιoνδήπoτε τρόπo, της
λαϊκής κυριαρχίας και των εξoυσιών πoυ απoρ-
ρέoυν από αυτή διώκεται μόλις απoκατασταθεί η
νόμιμη εξoυσία, oπότε αρχίζει και η παραγραφή
τoυ εγκλήματoς.

4. H τήρηση τoυ Συντάγματoς επαφίεται στoν
πατριωτισμό των Eλλήνων, πoυ δικαιoύνται και
υπoχρεoύνται να αντιστέκoνται με κάθε μέσo ενα-
ντίoν oπoιoυδήπoτε επιχειρεί να τo καταλύσει με
τη βία.

Επαναδημοσιεύσεις: 
Νομάρχεια - Ο Νόμος ως Αρχή υπεράνω όλων, κυβερνώντων και κυβερνωμένων.
Κατάλυση τής Νομιμότητας και της Κοινής Λογικής! Αυτό είναι το πραγματικό και καθημερινό πλέον πρόβλημα!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ