Google+ Followers

27 Απριλίου 2009

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ; Ή ΔΗΜΟΣ "ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"!!!


Αντιγράφουμε απλώς από την Ιστοσελίδα τού τέως "ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" και υπό κατασκευήν "ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"(SIC!!!):

Πολύ - πολιτισμική Αθήνα

Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει το ζήτημα της μετανάστευσης όχι ως πρόβλημα, αλλά ως πραγματικότητα που μπορεί να έχει θετικά και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για το σύνολο της κοινωνίας.

Βάσει στοιχείων της απογραφής του 2001, οι αλλοδαποί που απογράφηκαν στον Δήμο της Αθήνας ανέρχονται στο 22% του συνολικώς απογραφέντος πληθυσμού.

Ο Δήμος Αθηναίων έχει αναλάβει πρωτοβουλία, υιοθετώντας πολιτικές και υλοποιώντας προγράμματα που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, προάγουν την αρμονική συνύπαρξη και προωθούν την ενσωμάτωση των μεταναστών.

Η Αθήνα, όπως και άλλες πόλεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ενδιαφέρον παράδοξο: αν και οι πολιτικές για την μετανάστευση αποφασίζονται σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι τοπικές κοινωνίες αυτές που εν τέλει καλούνται να εφαρμόσουν πολιτικές ένταξης σε μικρή κλίμακα. Οι πόροι για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών είναι, τις περισσότερες φορές, στην διάθεση της κεντρικής εξουσίας η οποία και αποφασίζει για την κατανομή τους.

Ο Δήμος της Αθήνας έχει αποδεχτεί αυτή την πρόκληση και έχει υιοθετήσει ένα πλαίσιο φιλοσοφίας και δράσης για την ένταξη των μεταναστών που επέλεξαν να ζήσουν στην Αθήνα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Το πλαίσιο αυτό βασίζεται σε δύο αρχές:

  • Η μετανάστευση δεν συνιστά πρόβλημα, εφόσον τύχει σωστής διαχείρισης.
  • Ένταξη τις περισσότερες φορές σημαίνει περισσότερα από κοινωνική ενσωμάτωση (εμπεριέχει έννοιες όπως η ισότητα ευκαιριών, δικαίωμα στην ιθαγένεια κλπ).

Ο Δήμος Αθηναίων εργάζεται με δύο τρόπους:

  • Προσπαθεί να προσεγγίσει τον μετανάστη μεμονωμένα αλλά και μέσω της κοινότητας στην οποία ανήκει.
  • Ενθαρρύνει τη συμμετοχή και αντιπροσώπευσή τους από συλλόγους, μη κυβερνητικούς φορείς και ενώσεις μεγαλύτερης εμβέλειας. Ο Δήμος Αθηναίων συνομιλεί με τέτοιους φορείς, σε μια προσπάθεια να αφουγκραστεί τα προβλήματα αλλά και να εφαρμόσει - στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του - πολιτικές προς τη σωστή κατεύθυνση.

Το όραμά μας για τους μετανάστες

Σχεδιάζουμε μια Αθήνα στην οποία το ελληνικό δένει αρμονικά με το διαφορετικό, μια πόλη στην οποία τα παιδιά μας μιλούν την ίδια γλώσσα, τη γλώσσα της κατανόησης και των κοινών στόχων.

Μετατρέπουμε την Αθήνα σε πολύ-πολιτισμική μητρόπολη του κόσμου.

Αναπτύσσουμε δράσεις που διαχειρίζονται την διαφορετικότητα και την πολυμορφία κατά τρόπο ώστε να προάγεται η ιδέα της συνοχής, με σεβασμό στις αξίες και τις επιδιώξεις που ενώνουν τους πολίτες ανεξάρτητα από την εθνική τους προέλευση και τις πολιτισμικές τους καταβολές, που κατοχυρώνουν τις ίσες ευκαιρίες για τους μετανάστες ως προς τη συμμετοχή και εξέλιξη στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή, που εξασφαλίζουν ότι όλοι οι μετανάστες αισθάνονται την Αθήνα και δική τους πόλη για να την σεβαστούν και να κτίζουν σε αυτή και το δικό τους μέλλον.

Στοχεύουμε στην κοινωνική ένταξη των μεταναστών στη βάση της τήρησης των νόμων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχουν ζώντας στην πόλη αυτή.”

Ουδέν Σχόλιον!

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ -CityofAthens

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ