Google+ Followers

12 Ιανουαρίου 2009

ΥΜΝΟΣ ΝΕΜΕΣΕΩΣ - ΜΕΣΟΜΗΔΟΥΣ * HYMN TO NEMESIS - MESOMEDES


Νέμεσι πτερόεσσα βίου ροπά,
κυανώπι θεά, θύγατερ Δίκας,
α κούφα φρυάγματα θνατών
επέχεις αδάμαντι χαλινώι,
έχθουσα δ' ύβριν ολοάν βροτών
μέλανα φθόνον εκτός ελαύνεις.
υπό σον τροχόν άστατον αστιβή
χαροπά μερόπων στρέφεται τύχα,
λήθουσα δε παρ πόδα βαίνεις,
γαυρούμενον αυχένα κλίνεις.
υπό πήχυν αεί βίοτον μετρείς,
νεύεις δ' υπό κόλπον όφρυν αεί
ζυγόν μετά χείρα κρατούσα.
ίλαθι μάκαιρα δικασπόλε
Νέμεσι πτερόεσσα βίου ροπά.

Νέμεσιν θεόν άδομεν αφθίταν,
Νίκην τανυσίπτερον ομβρίμαν
νημερτέα και πάρεδρον Δίκας,
α ταν μεγαλανορίαν βροτών
νεμεσώσα φέρεις κατά Tαρτάρου.


Ύμνος στην Νέμεσι.

Πτερωτή Νέμεσι, ισορροπία του βίου,
κυανόφθαλμη θεά, θυγατέρα της Δίκης,
συ που των θνητών τα κούφια ξεφυσήματα
συγκρατείς με αδαμάντινα χαλινάρια,
και καθώς απεχθάνεσαι των βροτών την ολέθρια ύβρι
τον κατάμαυρο φθόνο εξαποστέλλεις.
Κάτω από τον τροχό σου τον άστατο
που ίχνος δεν αφήνει
περιστρέφεται η χαρωπή των ανθρώπων τύχη·
ανεπαίσθητα πλησιάζεις σε κάθε παράβασι
και τον επηρμένον αυχένα ταπεινώνεις.
Με τον πήχυ σου πάντοτε τον βίο μετράς,
και πάντοτε συνοφρυωμένη παρατηρείς
ζυγό κρατώντας συνεχώς στο χέρι σου.
Ελέησον, μακάρια, συ που απονέμεις τα οφειλόμενα,
πτερωτή Νέμεσι, ισορροπία του βίου!

Την θεά Νέμεσι άδουμε την άφθαρτη,
την ορμητική Νίκη με τις απλωμένες φτερούγες,
την αδιάψευστη, και πάρεδρο της Δίκης,
συ που την μεγαλαυχία των θνητών
δικαίως καταστέλλοντας οδηγείς στον Τάρταρο!

Σύγχρονη Απόδοση: Ιαλυσσός.

Hymn to Nemesis - by Mesomedes of Crete
2nd century A.D.

Nemesis, winged balancer of life,
dark-faced goddess, daughter of Justice,
who, with your unbending bridle,
dominate the vain arrogance of men and,
loathing man's fatal vanity, obliterate black envy;
beneath your wheel unstable and leaving no imprint,
the fate of men is tossed; you who come unnoticed,
in an instant, to subdue the insolent head.
You measure life with your hand,
and with frowning brows, hold the yoke.

We glorify you, Nemesis, immortal goddess,
Victory of the unfurled wings, powerful, infallible,
who shares the altar of justice and, furious at human pride,
casts man into the abyss of Tartarus!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ